Past Life Regression Academy

Training in Mind Body Soul Healing

Tidigare liv och regressionsterapi utbildning

Information om professionella utbildningar i regressionsterapi och tidigare liv regression nära Sverige i Europa, Asien och USA.

Bakgrund

Var och en av oss tycks härbärgera händelser och minnen från tidigare liv. Migrän, ständiga problem med ryggen eller ett knä kanske berättar en historia om en tidigare olycka eller skada. Kroniskt halsont kan komma sig av strypning, hängning eller kvävning. Då själen om och om igen återvänder till livet återskapas de traumatiska minnena i nuvarande liv. De framstår som svårbegripliga och hindrar oss från att leva livet fullt ut.

Regressionsterapi täcker in både tidigare liv och minnen från nuvarande liv, av vilka en del kan vara omedvetna. Den gör så att konflikter från det förflutna som stör vårt mentala, emotionella och fysiska välmående kan lösas. Ett enkelt exempel från nuvarande liv kan vara en fobi, ett mer komplext är posttraumatisk stress orsakad av våldtäkt, barnmisshandel eller liknande livshotande situationer. Symptomen kan vara panikattacker, okontrollerbara skakningar i kroppen, emotionella utbrott, blockerade känslor och relationsproblem.

Terapin verkar genom att gå till roten av problemet med hjälp av kroppsterapi och att transformera det på ett sätt som är både säkert och strukturerat. Regressionsterapin når längre och läker djupare på det fysiska, emotionella, mentala och andliga planen än de flesta andra terapeutiska metoder

Regressionsterapi utbildning program

Tidigare liv regression ingår som en del av utbildningen i programmet för regressionsterapi. Den är ackrediterad av Earth Association of Regression Therapy som betämmer de internationella riktlinjerna för regressionsterapi. Utbildningen sträcker sig över en period av ett år.

Den innefattar föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, arbete i par, handledning och egenstudier.

Krav

Utbildningsprogrammet välkomnar kvalificerade yrkesverksamma och terapeuter. Sökanden utan formella kvalifikationer måste visa sådant intresse, entusiasm och livserfarenhet som passar för omsorgsyrken.

Kvalifikation och erfarenhet i att använda hypnos är ett krav. För de som saknar detta ges en kort intensiv hypnos utbildning workshop som resulterar i ett Foundation Certificate i Hypnos.

Utbildningen information

Utbildningen i tidigare liv regression och regressionterapi varar 16 dagar och täcker in följande ämnesområden under 4 workshops;

Utforska ett tidigare liv och healing i andevärlden

 • Vägledd meditation in i ett tidigare liv
 • Öppna och riktade frågor för att utforska ett tidigare liv
 • Hitta vändpunkter och avstängningar
 • Tekniker för att undvika avvikelser när man utforskar ett tidigare liv
 • Hantera dödsupplevelsen
 • Känna igen och ta hand om själens ovilja att skiljas från kroppen när den dör
 • Arbeta med oavslutade angelägenheter från det tidigare livet
 • Tekniker för försoning och förlåtelse i andevärlden
 • Integrera klientens själsfragment
 • Förmedla hjälp från andliga hjälpare och vägledare

Övergångar och ta hand om energiblockeringar

 • Ickehypnotiska övergångar till problemets orsak; verbala, emotionella och fysiska övergångar
 • Använda energiscanning för övergång till ett tidigare liv
 • Ta hand om spontan katharsis
 • Psykodramatiska möten för att lösa upp blockerad emotionell och mental energi från tidigare liv
 • Iaktta fysiska signaler och energirörelser
 • Hitta oavslutade angelägenheter med energiscanning mot slutet av en session
 • Att intervjua en klient och vilken information man ska ta
 • Föra journal och etiska, juridiska och moraliska överväganden

Kroppsminnen och regression till nuvarande liv

 • Utforska och transformera ett minne från nuvarande liv
 • Använda kroppsterapi för att arbeta med djupa kroppsminnen från tidigare liv
 • Att använda shamanska kraftdjur för att läka avstängning och förlust av livsenergi
 • Integrera tidigare liv och regression i nuvarande liv med nuet
 • Kontraindikatorer

Läka trauma och förlösa andar

 • Ta hand om trauma med hjälp av kroppsterapi, däribland sexuella och fysiska övergrepp
 • Ta hand om dissociation som uppstått i ett trauma
 • Hitta och förlösa inkräktande andar och främmande energi
 • Inre Barnet-terapi
 • Att öppna regressionsterapi mottagning

Diplom i Regressionsterapi

Den som framgångsrikt fullgjort regressionsterapi utbildningen får ett Diplom i Regressionterapi (Dip RTh). Det innnebär att kandidaten kan teckna en försäkring och arbeta professionellt som tidigare liv och regressionsterapeut. Som professionell regressionsterapeut kan man bli medlem i Spiritual Regression Therapy Association och Earth Association of Regression Therapy och finnas med i deras register på hemsidan.

Diplomet utfärdas på grundval av de färdigheter och kunskaper i regressionsterapi som studenten har förvärvat. Bedömningen av studentens färdigheter görs både informellt och formellt genom att observera parövningarna. Kraven är;

 • Närvara vid samtliga workshops om totalt 16 dagars varaktighet
 • Handledda övningssessioner mellan workshops
 • Göra klart alla självstudieuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter
 • Ta hand om sina egna oavslutade affärer med regressionsterapi
 • Handledning av klientarbete tills kursen är avslutad
 • En skriftlig sammanfattning av sessionerna med 5 regressionsterapi-klienter

Före kursen läser man Att läka den eviga själen av Andy Tomlinson, publicerad av From the Heart Press och tillgänglig på internet.

Tidigare liv och regressionsterapi utbildning - verkstäder

Information om tidigare liv och regressionsterapi utbildning nära Sverige i Europa.

"Låt ditt hjärta vara i fred. Varje separat varelse i universum återvänder till den gemensamma källan. Om du inte inser källan snubblar du i förvirring och sorg. När du inser var du kommer ifrån kan du hantera med vad livet ger dig, och när döden kommer är du redo." Lao-Tzu Chinese Taoist master

Navigation

Home
Hypnosis Training
Past Life and Regression Therapy Training
Between Lives Training
Energy and Spirit Release Training
Trainers
Past Life and Between Lives Books
Online Self Help and Development
Blog
Find a Therapist
Videos
Privacy
External Links

Past Life and Regression Training England     Past Life and Regression Training Sweden     Past Life and Regression Training Norway     Past Life and Regression Training Germany     Past Life and Regression Training Italy     Past Life and Regression Training Spain     Past Life and Regression Training France