This page in: English Italiano Español Deutsch Français Svenska

Hypnos utbildning


KURSER OCH SEMINARIER

Tidigare liv regression akademi erbjuder professionella utbildningsprogram i hypnos i Sverige, Europa och USA.

HYPNOS UTBILDNING ÖVERSIKT

Detta är en 4 dagars hypnos utbildning som täcker de grundläggande kraven för att använda hypnos med klienter. Studenten introduceras i traditionella och Ericksonska hypnostekniker. Den inkluderar praktiska föreläsningar, demonstrationer, arbete i par, handledning och självstudier.

Idealt har studenten kvalifikationer i psykoterapi, vägledande samtal, psykiatri, energihealing, kroppsterapi eller någon annan komplementär eller alternativ terapi. Sökanden utan formella kvalifikationer måste kunna visa intresse, entusiasm och livserfarenhet som gör denne lämpad för de vårdande/hjälpande professionerna och visa begåvning och potential för studier.

FOUNDATION CERTIFICATE I HYPNOS, INNEHÅLL;

Denna hypnos utbildning täcker:

 • Förstå hypnos och dess fenomen
 • Hur medvetandet fungerar och hur hypnos passar in i denna modell
 • Etik och kontraindikatorer när man använder hypnos
 • Att intervjua klienten och vilken information som ska tas
 • Bygga tillit med klienten genom medveten och undermedveten spegling
 • Principer för indirekt och direkt hypnos
 • Att följa och leda
 • Rytm och röstkontroll
 • Induktion med visualisering
 • Induktion med progressiv avslappning
 • Förvirringsinduktion
 • Hur man använder olika induktioner
 • Fysiska tecken på trance
 • Trance fördjupare och djupbedömning
 • Ideomotorisk respons
 • Använda pendel för oberoende kontroll
 • Trappstegsfördjupare
 • Ankare
 • Suggestioner; direkta, indirekta, förutsättanden, inbäddade kommandon, metaforer
 • Tillämpa hypnos inom områden som stresshantering, bygga självförtroende och sluta röka
 • Modifiera script så att de passar klientens individuella behov
 • Väcka klient ur trance
 • Göra en självhypnos-CD åt klienter

FOUNDATION CERTIFICATE I HYPNOS

Denna hypnos utbildning ger ett Foundation Certificate i Hypnos. Studenten ska ha;

 • Närvarat vid den 4 dagar långa hypnosutbildningens workshop
 • Gjort en hypnosinspelning för bedömning
 • Läst igenom det teoretiska studiematerialet och fullgjort samtliga inlämningsuppgifter
 • Gjort en skriftlig sammanfattning av hypnossessionerna med 5 vänner under handledning

Hypnos utbildning workshops

England, Swindon - Non Residential

hypnosis training Wiltshire

23 - 26 April, 2018

The hypnosis training in England is located in Wiltshire in the heart of Shaw a leafy suburb on the western edge of Swindon. Close to the M4 Junction 16 and train links across the country via Swindon station it is easily accessible and benefits from a quiet, secluded setting. The training is led by Janet Treloar and the course language is English. The tutor, supervision and certification fee is £550 and the language is English. Download the full workshop outline and registration form. For more information contact:
Janet Treloar
email; janet@planet-therapies.com


England, London - Non Residential

hypnosis training London

10 - 11 and 17 - 18 March, 2018

The hypnotherapy training will be held in Balham London. The training will be led by Wissam Awad and the course is in English. The tutor, supervision and certification fee is £550 including case study supervision. Download the full workshop outline and registration form. For more information contact:
Wissam Awad
email; enquiries@wissambewell.comUppföljning av utbildningen

Utbildningen kvalificerar kandidaten till programmet i tidigare liv och regressionsterapi utbildning. Denna hypnos utbildning och regressionsterapi utbildning valideras av The General Hypnotherapy Standards Council och kandidaten kan ansöka om medlemskap i General Hypnotherapy Register som utövare.